1. Bendrosios Naudojimosi svetaine taisyklės ir atsakomybė.
1.1. Svetainės greitai.lt/kelioniumanija savininkas ir operatorius yra UAB „Interneto partneris“ (toliau – Svetainės operatorius). Svetainė greitai.lt/kelioniumanija yra interaktyvus informacinis portalas apie keliones ir turizmą.
1.2. Visa Svetainėje pateikta informacija yra pramoginio ir rekomendacinio pobūdžio. Svetainės operatorius nėra atsakingas už Svetainės lankytojų sprendimus, priimtus naudojantis Svetainėje pateikta informacija, jų pasekmes arba patirtus nuostolius ar praradimus.
1.3. Svetainės lankytojai, norintys naudotis interaktyviomis Svetainės aplikacijomis ir kitais Svetainės teikiamais privalumais, privalo užpildę Registracijos formą tapti Registruotais lankytojais.
1.4. Svetainės operatorius stengiasi, kad Svetainėje pateikta informacija būtų kokybiška ir teisinga, tačiau neatsako už informacijos šaltinių, kuriais rėmėsi rengdamas Svetainėje pateiktą informaciją, teisingumą.
1.5. Svetainės operatorius neatsako už Registruotų svetainės lankytojų skelbiamos, laikomos ar platinamos informacijos, komentarų, nuotraukų ar kitos medžiagos teisingumą ir kokybę. Svetainės operatorius neperžiūri ir netikrina Registruotų svetainės lankytojų Svetainėje pateikiamos informacijos ir kitų duomenų turinio prieš jį paskelbiant.
1.6. Svetainės operatorius pasilieka teisę, tačiau neprivalo pašalinti Registruotų svetainės lankytojų skelbiamą, laikomą ar platinamą informaciją, kuri prieštarauja „Registruotų lankytojų naudojimosi svetaine greitai.lt/kelioniumanija taisyklėms“.
1.7. Svetainės operatorius nėra atsakingas už tretiesiems asmenims priklausančių interneto svetainių saugumo politiką, turinį ir bet kokius Registruotų lankytojų patirtus nuostolius ar praradimus, patirtus lankantis šiose svetainėse, įskaitant tuos atvejus, kuomet į tretiesiems asmenims priklausančias interneto svetaines Registruoti lankytojai patenka per Svetainėje greitai.lt/kelioniumanija esančias nuorodas.
1.8. Svetainės operatorius nėra atsakingas už reklamos ir nuorodų, skelbiamų Svetainėje, teisingumą ir reklamuojamų produktų kokybę.

2. Privatumo politika ir intelektinės nuosavybės apsauga.
Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Svetainėje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Svetainės operatoriaus sutikimo.
Visais klausimais dėl privatumo politikos ar Svetainės turinio perpublikavimo prašome kreiptis el. paštu kelioniumanija@greitai.lt