Turistų teisės nenugalimos jėgos aplinkybėmis

Autorius: Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba , 2010, Balandžio 19d.

Dėl Islandijoje išsiveržusio ugnikalnio paskleisto vulkaninių pelenų debesies sutrikus skrydžiams daugelyje Europos ir kitų pasaulio šalių oro erdvėje į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą telefonu kreipiasi nemažai sunerimusių turistinių paslaugų vartotojų, kurie teiraujasi kokios jų kaip vartotojų teisės dėl šios priežasties neišvykus į iš anksto suplanuotą turistinę kelionę.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba informuoja, kad ES oro keleivių teisės, numatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 261/2004 galioja ir esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms. Tai teisė gauti informaciją iš kelionės organizatoriaus ar oro vežėjo, apie savo, kaip turisto, teises, apie situacijos permainas, skrydžio atidėjimą ar atšaukimą, teisė būti aprūpintam gaiviaisiais gėrimais, maistu, prireikus ir nakvyne.

Teisės aktai (Civilinio kodekso 6.750 straipsnis) reglamentuoja, kad turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti turizmo paslaugų teikimo sutarties, o sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento. Tačiau nutraukus sutartį vartotojo iniciatyva, jam yra taikoma tam tikra atsakomybė. Tuo atveju, kai turistinių paslaugų vartotojas atsisako sutarties dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, jis turi teisę reikalauti, kad būtų grąžinti ar kompensuoti už kelionę sumokėti pinigai arba, jei kelionė jau iš dalies įvyko, proporcinga jų dalis. Taigi, vartotojai neišvykę į kelionę dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, šiuo atveju dėl Islandijoje išsiveržusio ugnikalnio paskleisto vulkaninių pelenų debesies turi teisę reikalauti, kad jiems būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai arba kompensuota kitu būdu, pavyzdžiui pasiūlyta alternatyvi kelionė vartotojui priimtinu metu.

Tačiau, jeigu vartotojai į kelionę išvyko, arba prieš turizmo paslaugų teikimo sutarties nutraukimą dėl nenugalimos jėgos patyrė kitų neplanuotų išlaidų, kelionės organizatorius atleidžiamas nuo atsakomybės atlyginti tokius vartotojo patirtus nuostolius. Taip pat esant nenugalimos jėgos aplinkybėms oro transporto keleiviai neturi teisės į papildomą finansinę kompensaciją, kurią jie gauna, kai skrydis atidedamas arba atšaukiamas dėl oro vežėjo kaltės.