Žymiosios biblinės vietovės

Autorius: Kelionių manija , 2010, Kovo 29d.

Daugiausia Biblijoje minimų vietovių galima aplankyti Izraelyje, kurį ne tik krikščionys, bet ir žydai bei musulmonai laiko Šventąja Žeme. Tačiau ir kituose kraštuose esančios biblinės vietovės yra ne ką mažiau įdomios.
Sinajaus kalnas, Egiptas
Pagal krikščioniškąją Bibliją, Mozė 10 Dievo įsakymų, iškaltų akmens luituose, gavo Sinajaus kalno viršūnėje. Ši 2285 m viršukalnė yra Egipte, Sinajaus pusiasalyje. Kalno viršūnėje yra Šv. Trejybės koplyčia ir ola, kurioje Dievas apsireiškė Mozei. Be to, nuo kalno viršaus atsiveria puiki apylinkių panorama. Sakoma, jog šio kalno viršūnėje pasitikus saulėtekį, atleidžiamos visos nuodėmės.
Nazaretas, Izraelis
Nazaretas garsus tuo, jog čia vaikystėje ir jaunystėje gyveno Jėzus. Šiame mieste jis pradėjo savo mesijo darbą. Šiandien Nazaretas laikomas Izraelio arabų sostine, kadangi miesto gyventojų daugumą sudaro arabai. Žymiausias krikščioniškas statinys Nazarete yra Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bazilika, kurios viduje galima išvysti IV a. bizantiškos šventyklos mozaikų liekanas. Bazilikoje taip pat yra Marijos grota, kur, pasak Biblijos, Mergelei Marijai apsireiškęs archangelas Gabrielius pranešė džiaugsmingąją žinią.
Duonos ir Žuvies Padauginimo bažnyčia, Izraelis
Tabhoje esanti Duonos ir Žuvies Padauginimo bažnyčia stovi vietoje, kur, kaip manoma, buvo įvykdytas duonos ir žuvies padauginimo stebuklas. Be jokio laimikio iš žūklės grižusius žvejus ant kranto pasitiko alkanos žvejų šeimos. Tuo tarpu Jėzus, paėmęs penkis kepalus duonos ir dvi žuvis, sukalbėjęs maldą, padalino maistą susirinkusiai kone 5 tūkstančių žmonių miniai. Nuo to laiko uola, ant kurios įvyko šis stebuklas, pavadinta Tabula Domini, arba Viešpaties stalu. Vėliau ant šios uolos buvo pastatyta bažnyčia.
Jeruzalė, Izraelis
Jeruzalės miestas yra šventas žydams, krikščionims ir musulmonams. Šiame mieste yra net keliolika Biblijoje minimų vietovių, iš kurių žymiausios – tai karaliaus Dovydo kapavietė ir Paskutinės vakarienės menė ant Siono kalvos, Alyvų kalnas, Kristaus kapo bažnyčia.

Siono kalvoje yra biblinio karaliaus Dovydo kapavietė, prie kurios veikia šio karaliaus vardu pavadinta sinagoga. Dovydo kapavietė ilgus amžius buvo įvairių Jeruzalės užkariautojų – kryžiuočių, persų, turkų ir kt. – taikinys, mat legendų teigimu, šioje vietoje buvo paslėpti Pirmosios šventyklos lobiai. Virš karaliaus Dovydo kapavietės išlikusi menė, kurioje paskutinįsyk vakarieniavo Jėzus su savo apaštalais. Vėliau ši vakarienė tapo vienu iš populiariausių krikščioniškosios dailės motyvų. Šiandien išlikusi Paskutinės vakarienės menė yra ankstyvaisiais viduramžiais perstatyta menė.

Alyvų kalnas, nuo kurio šiandien atsiveria puiki senosios Jeruzalės panorama, žymi svarbiausius Jėzaus gyvenimo etapus. Šioje vietoje Jėzus skelbė savo pamokslus bei pranašystes, melsdavosi. Biblijoje Alyvų kalnas taip pat minimas kaip vieta, iš kurios Jėzus įžengė į dangų.

Kristaus kapo bažnyčia stovi vietoje, kurioje Jėzus buvo nukryžiuotas ir palaidotas, o vėliau prisikėlė. Pirmoji bažnyčia šioje vietoje iškilo IV a., tačiau vėliau ji buvo ne kartą sugriauta ir atstatyta. Kryžiaus, arba Kančių kelias, jungia Jėzaus pasmerkimo mirčiai vietą su jo nukryžiavimo ir prisikėlimo vieta.
Efesas, Turkija
Graikų įkurto Efeso miesto griuvėsiai, esantys dabartinės Turkijos teritorijoje, mena didingą miesto istoriją. Klestėjimo laikais Efese gyveno apie 200 000 gyventojų. Spėjama, jog Efese savo paskutiniuosius gyvenimo metus praleido Švč. Mergelė Marija. Biblijoje teigiama, jog apaštalas Paulius Efese gyveno trejus metus skelbdamas Evangeliją.
Jordano upė, Jordanija
Jordanijos pavadinimas kilo nuo Jordano upės, kurioje buvo pakrikštytas Jėzus. Betanijoje, ties Jordano upės įsiliejimu į Negyvąją jūrą, Jonas Krikštytojas krikštijo Jeruzalės ir visos Judėjos gyventojus.
Adomo medis, Irakas
Irako pietuose esančiame Al Kurnos miestelyje auga medis, kurį vietos gyventojai vadina Rojaus, arba Adomo medžiu. Irakiečiai teigia, jog būtent šioje vietoje bibliniai Adomas ir Ieva nuraškė uždraustąjį vaisių. Deja, pajuodusios, plikos medžio šakos ir skurdi aplinka visiškai neprimena visų įsivaizduojamo rojaus.
Negyvoji jūra
Vien Negyvosios jūros, esančios tarp Izraelio ir Jordanijos, pavadinimas kelia šiurpą. Ši itin druskinga jūra, susiformavusi veikiant tektoninėms jėgoms, telkšo apie 400 m. žemiau vandenyno lygio. Tačiau sparčiai garuojant vandeniui šis vandens telkinys vis labiau senka.

Iš esmės, pagal savo morfologinę prigimtį, tai yra ežeras, tačiau nuo seno vadinamas jūra. Negyvosios jūros vandenyje yra daug druskų, įvairių mineralų ir mikroelementų, tad žmonės čia atvyksta pasigydyti.

Manoma, jog dabartinės Negyvosios jūros dugne kadaise buvę du miestai – Sodoma ir Gomora, kuriuose pasak Biblijos gyvenę ištvirkę ir pasipūtę žmonės. Dėl to Dievas šiuos du miestus nušlavė nuo žemės paviršiaus.
Rabatas, Malta
Kadaise prie dabartinės Maltos krantų sudužo laivas, kuriuo į Romą buvo gabenamas suimtas apaštalas Paulius. Šioje saloje apaštalui teko praleisti tris mėnesius belaukiant kito laivo. Rabate virš Šv. Pauliaus grotos, kurioje šventasis buvo prisiglaudęs sudužus laivui, dabar stovi Šv. Pauliaus bažnyčia.
Ararato kalnas, Turkija
Turkijos teritorijoje ties siena su Armėnija ir Iranu esanti Ararato viršukalnė (5165 m) laikoma vieta, kurioje nutūpė iš biblinės Nojaus arkos paleistas balandis, pasaulinio tvano metu ieškojęs sausumos.