Saugaus elgesio slidinėjimo trasose taisyklės

Autorius: Xteam.lt , 2013, Gruodžio 18d.

Slidinėjimas kalnų slidėmis ar snieglentėmis visuomet susijęs su rizikos faktoriumi. Kad patys išvengtume nelaimingų atsitikimų bei apsaugotume kitus, slidinėjimo trasose privalome laikytis tam tikrų taisyklių. Tarptautinė slidinėjimo federacija (FIS) snieglentininkams ir slidininkams yra parengusi saugaus elgesio rekomendacijas. Kiekvienas atsakingas bei kitus gerbiantis raideris privalo jas žinoti bei jų paisyti. Trasoje įvykus incidentui, kiekvieno čiuožiančiojo veiksmai yra vertinami remiantis šiomis nuostatomis.

 

Taisyklė Nr.1. Pagarba aplinkiniams
Slidininkas ar snieglentininkas turi elgtis taip, kad nekeltų pavojaus aplinkiniams.

FIS rekomendacija: Slidininkas ar snieglentininkas atsakingas ne tik už savo elgesį trasoje, bet ir už naudojamą inventorių, t.y. jis turi būti techniškai tvarkingas.

 

Taisyklė Nr. 2. Greičio ir judėjimo krypties kontrolė
Slidininkas ar snieglentininkas turi kontroliuoti judėjimo kryptį. Nusileidimo greitis turi atikti raiderio patirties lygį bei aplinkos faktorius: nuokalnės nuolydį, sniego sudėtį, oro sąlygas bei slidinėjančiųjų trasoje skaičių.

FIS rekomendacija: Susidūrimai dažniausiai įvyksta dėl per didelio slidininkų ar snieglentininkų greičio. Čiuožiantysis privalo stebėti aplinką, laiku mokėti stabdyti ar daryti posūkį. Trasoje, kur ypatingai daug žmonių ar matomumas itin blogas, slidininkas privalo čiuožti lėtai, ypač ten, kur nuokalnė stati, teritorijoje šalia keltuvų ar apatinėje trasos dalyje.

 

Taisyklė Nr. 3. Judėjimo krypties pasirinkimas
Slidininkas ar snieglentininkas, čiuožiantis iš paskos, judėjimo kryptį turi pasirinkti taip, kad nekeltų pavojaus čiuožiantiems priekyje.

FIS rekomendacija: Slidinėjimas yra laisvas sportas, kai čiuožiama laisvai pasirinkta kryptimi, tačiau tik tuo atveju, jei slidininkas ar snieglentininkas žino savo įgūdžių lygį bei moka įvertinti padėtį trasoje. Reikia nepamiršti, jog  čiuožiantysis priekyje turi pirmumo teisę. Čiuožiantysis paskui turi laikytis saugaus atstumo, kad priekyje esantis žmogus laisvai galėtų atlikti manevrus, tame tarpe ir kristi.

 

Taisyklė Nr. 4. Lenkimas

Slidininkas ar snieglentininkas lenkti kitą žmogų gali iš visų pusių tuo atveju, jei pastarajam palieka pakankamai erdvės numatytiems ir nenumatytiems manevrams atlikti.FIS rekomendacija: Slidininkas ar snieglentininkas, lenkiantis kitą žmogų, yra atsakingas už tai, kad jo daromas manevras nepakenks čiuožiančiam šalia. Ši taisyklė galioja ir lenkiant vietoje stovintį slidininką ar snieglentininką.

 

Taisyklė Nr. 5. Čiuožimo pradžia, judėjimas aukštyn 
Slidininkas ar snieglentininkas, pradedantis čiuoti trasoje po sustojimo ar kopiantis aukštyn, privalo pažiūrėti žemyn ir aukštyn, įsikinti, jog gali judėti nekeldamas pavojaus sau ir kitiems slidininkams.
FIS rekomendacija: Patirtis rodo, kad po sustojimo pradėdamas čiuožti žmogus dažnai pakliūna į pavojingas situacijas. Svarbu, kad slidininkas ar snieglentininkas į trasą įvažiuotų atidžiai, nekeldamas pavojaus sau ir aplinkiniams. Ypač todėl, kad įvažiavęs į trasą žmogus turi pirmenybės teisę prieš kitus, didesniu greičiu nuo kalno besileidžiančius slidininkus.

Su šiuolaikinėmiss carving‘o slidėmis ar snieglentėmis galima daryti posūkius ir važiuoti aukštyn šlaitu, t.y. prieš bendrą judėjimo kryptį. Tokie slidinėtojai turi būti ypatingai atidūs ir nesukelti pavojaus čiuožiantiems žemyn.

 

Taisyklė Nr. 6. Sustojimas trasoje
Be svarbios priežasties slidininkas ar snieglentininkas turi vengti sustojimų siaurose trasos vietose ar ten, kur prastas matomumas. Nukritus tokioje vietoje, reikia kuo skubiau trauktis į trasos kraštą.
FIS rekomendacija: Išskurus itin plačias trasos vietas, sustoti galima tik šalia jos kraštų. Draužiama stovėti siauruose pravažiavimuose ir ten, kur jūsų negalima pastebėti iš trasos viršaus.
Taisyklė Nr.7. Nusileidimas arba kilimas trasa be slidžių
Slidininkas ar snieglentininkas, kylantis į viršų ar besileidžiantis žemyn be slidžių ar snieglentės, privalo laikytis trasos krašto.
FIS rekomendacija: Judėjimas prieš pagrindinį srautą nuo kalno gali sukelti pavojų čiuožiantiems žemyn. Batų įspaudai sniege ardo trasos dangą.
Taisyklė Nr.8. Sekite ženklus trasoje
Slidininkas ar snieglentininkas privalo paisyti trasoje esančių ženklų.
FIS rekomendacija: Trasos sudėtingumas žymimas tam tikra spalva: juoda, raudona, mėlyna ir žalia. Trasoje taip gali būti ženklų, įspėjančių apie pavojingas vietas, trasos uždarymą/atidarymą, nurodančių judėjimo kryptį. Čiuožiantieji neturi pamiršti, kad įspėjamieji ženklai statomi pačių slidininkų saugumui.
Taisyklė Nr.9. Pagalba
Trasoje įvykus nelaimingam atsitikimui kiekvieno šalia esančiojo pareiga- padėti nukentėjusiajam.
FIS rekomendacija: Kiekvienas sportininkas, nepriklausomai atsakingas už tai ar ne, privalo padėti nukentėjusiam. Suteikus primąją pagalbą, būtina iškviesti gelbėtojus, o vietą, kurioje įvyko nelaimingas atsitikimas, pažymėti, kad būtų apsaugoti aplink čiuožinėjantys žmonės.
Taisyklė Nr. 10. Indentifikacija
Visi slidininkai ar snieglentininkai, o taip kiti įvykio liudininkai, nepriklausomai nuo dalyvavimo incidente, turi apsikeisti kontaktiniais duomenimis.

FIS rekomendacija: Liudininkai yra labai svarbūs aiškinantis nelaimingo įvykio aplinkybes. Todėl kiekvienas atsakingas žmogus privalo padėti tirti įvykį. Gelbėtojų tarnybos bei policijos ataskaitos padeda nustyti įvykio aplinkybes bei kaltininkus, jei tokių yra.

Xteam.lt