Idėjos vasaros savaitgaliams: Mozūrija

Autorius: Kelionių manija , 2010, Birželio 28d.

Lenkijos šiaurės rytuose esanti Varmijos-Mozūrijos vaivadija – tai buvusio Rytprūsių krašto dalis. Mozūrijoje išlikę nemažai senovės prūsų pėdsakų, šis kraštas garsus istorinėmis vietovėmis bei ežerais. Pasakojama, kad kai Dievas sukūrė pasaulį, negalėjo atsidžiaugti rezultatu ir laimingas pabučiavo Žemę. Šio bučinio vieta ir yra Mozūrija…


Griunvaldas

Nedidelis Griunvaldo kaimelis, esantis už pusšimčio kilometrų į pietvakarius nuo Olštino, garsus prieš 600 metų ties šia vieta įvykusiu Žalgirio mūšiu. Istorikų teigimu, Lietuvos-Lenkijos armiją sudarė apie 30 tūkstančių raitelių ir per 2 tūkstančius pėstininkų, o kryžiuočių gretose kovėsi per 20 tūkstančių raitelių ir apie 6 tūkstančius pėstininkų. Šiemet minint vieno didžiausių mūšių viduramžių istorijoje jubiliejų, Griunvaldo laukai vėl prisipildys riterių – liepos 17 d. vyks legendinio mūšio inscenizacija.


Elblongo kanalas

Elblongo kanalas – tai prieš pusantro šimto metų įrengtas retas technikos stebuklas. Dalį nuo Ostrudos iki Elblongo apie 80 km nusidriekusio kanalo sudaro bėgiai. Laivai šioje trasoje turi įveikti apie 100 m peraukštėjimą ir sudėtingų konstrukcijų dėka rieda bėgiais. Kadaise šiuo maršrutu buvo gabenamos prekės ir kiti kroviniai, o šiuo metu kanalas pritaikytas turizmo reikmėms. Elblongas yra seniausias miestas Varmijos-Mozūrijos vaivadijoje, kadaise buvęs svarbus uostas.


Fromborkas

Fromborko pasididžiavimas – įspūdinga XIV a. gotikinė katedra. Ant kalvos stūksančius raudonus katedros mūrus juosia gynybinė siena. Fromborkas taipogi žymus tuo, jog čia ilgą laiką gyveno ir buvo palaidotas žymusis astronomas Mikalojus Kopernikas. Šalia katedros esančiame vadinamajame „Varpų bokšte“ galima aplankyti planetariumą ir išvysti Fuko švytuoklę.


Stančikų viadukai

Netoli Stančikų, Blendziankos upelio slėnyje stūkso įspūdingi arkiniai geležinkelio viadukai, iš kurių ilgiausias – 150 m. Šių didžiausių visoje Lenkijoje viadukų aukštis siekia per 30 m, o arkų ilgis – apie 15 m. Dar prieš Pirmąjį Pasaulinį karą pradėtais statyti viadukais, kuriuos projektavo Vokietijos karo inžinieriai, traukiniai nebevažinėja nuo 1943 m.


Vilko guolis

Netoli Kenštyno (Ketrzyn) yra paslaptinga vieta – vadinamasis „Vilko guolis“ (Wilczy Szaniec). Čia, Gierložo miško glūdumoje II Pasaulinio karo metu buvo įrengtas Hitlerio karinis miestelis-štabas. Šioje vietovėje išlikę apie 200 įvairios paskirties pastatų – barakų, bunkerių – griuvėsių. Vietovės pavadinimas susijęs su Hitlerio partiniu slapyvardžiu „Vilkas“.


Bojeno tvirtovė

XIX a. viduryje Gižycke buvo pastatyta tvirtovė, kurios funkcija buvo saugoti teritoriją tarp dviejų ežerų. Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų metu tvirtovė buvo naudojama kaip slėptuvė ir štabas, tačiau 1945 m. buvo smarkiai sugriauta. Apie 100 ha plotą užimančioje tvirtovėje išlikę bunkeriai, kareivinės, ginklų sandėliai, kuriuos juosia tvirta gynybinė siena.


Gižyckas

Gižycko miestelis yra tiesiogiai susijęs su pirmuoju Lietuvos vardo paminėjimu istorijos metraščiuose. Būtent Gižycko apylinkėse, kurios kadaise priklausė galindams, buvo nužudytas vyskupas Brunonas, atvykęs čia krikštyti pagonių ir po mirties paskelbtas šventuoju. Šis įvykis, 1009 m. aprašytas Kvedlinburgo kronikoje, ir buvo pirmasis Lietuvos vardo paminėjimas. Vyskupo atminimui vėliau šioje vietoje iškilo kryžius. Gižycke taipogi galima pamatyti reto tipo konstrukciją – sukamąjį tiltą. Atplaukus laivui, šis tiltas būdavo ne pakeliamas, kaip įprasta, o pasukamas į šoną.


Rešelio pilis

Rešelis (Reszel) – nedidelis miestelis, garsus savo gotikine pilimi, kuri buvo pastatyta XIV a. antroje pusėje kryžiuočių. Rešelio pilyje kadaise buvo įsikūrę Varmijos vyskupai.


Šv. Lipka

Šventoji Lipka, arba Šventaliepė, dar vadinama šventąja Varmijos sala, į kurią plūsta maldininkai. Religinį ansamblį sudaro barokinis vienuolynas ir bažnyčia, kurios viduje „auga“ liepa – šios vietos simbolis. Bažnyčios vargonai, kuriuos sudaro apie 5000 vamzdžių, garsūs šventųjų figūrėlėmis, pamaldžiai linguojančiomis galvas vos tik užgrojus muzikai.