Istorija ir kultūra

Kelioniumanija.lt

Apie 95% gyventojų yra albanai. Kiti šalyje gyvenantys žmonės yra graikai, čigonai, serbai, makedoniečiai, bulgarai.

Albanijoje dauguma gyventojų yra ateistai ir agnostikai. Šalyje yra ortodoksų, musulmonų, Romos katalikų.

Albanų istorikai teigia, kad dabartinių albanų protėviai ilyrai į vakarų Balkanus atsikraustė apie 2 tūkstantmetį pr. Kr.

VII a. pr. Kr. į Albanijos teritoriją atvyko graikai ir čia įrengė koloniją.

IV a. pr. Kr. ilyrai įkūrė valstybę.

228 m. pr. Kr. Ilyriją užgrobė Roma.

1385 m. Balkanuose prasidėjo Osmanų valdymas.

Albanija Osmanų imperijos dalis buvo iki XX a. pr.

Po Pirmojo pasaulinio karo Albanija pasiekė savivaldos statusą.

1912 m. Albanija paskelbė nepriklausomybę.

Antrojo pasaulinio karo metu Albanija buvo okupuota Italijos, o vėliau Vokietijos.

Po Antrojo pasaulinio karo šalis tapo komunistine.

1998 m. buvo įkurta demokratiška vyriausybė.