Istorija ir kutlūra

Kelioniumanija.lt

Baltarusija yra daugiatautė valstybė. Didžioji dalis gyventojų – baltarusiai (gudai), jie sudaro apie 78% gyventojų. Taip pat daug rusų, kiek mažiau gyvena lenkų, ukrainiečių ir kitų tautybių atstovų.

Baltarusijoje yra dvi oficialios kalbos – rusų ir baltarusių, tačiau namuose dauguma gyventojų kalba rusiškai.

Dauguma gyventojų yra stačiatikiai (apie 80%), o likę daugiausiai Romos katalikai, protestantai, judėjai ir musulmonai.

Svarbiausi Baltarusijos istorijos faktai:

VIII-X a. dabartinės Baltarusijos teritorijoje įsikūrė slavai.

X a. pab. beveik visa Baltarusijos teritorija tapo Kijevo Rusios dalimi.

XII a. pab. dabartinės Baltarusijos centrinė dalis atiteko LDK.

1320-1772 m. beveik visa Baltarusija buvo LDK sudėtyje.

Po įvykusių Abiejų Tautų Respublikos padalijimų Baltarusijos teritorija atiteko Rusijai.

1918 m. Baltarusija tapo nepriklausoma, bet 1919 m. ji vėl buvo okupuota.

1921 m. šalis buvo pasidalinta tarp Tarybų Rusijos ir Lenkijos.

1941-1944 m. Baltarusija okupuota Vokietijos.

1991 m. Baltarusija tapo nepriklausoma valstybe ir įstojo į NVS.

1994 m. prezidentu tapo A. Lukašenka, šalyje palaipsniui įsigalėjo autoritarinis režimas.