Istorija ir kultūra

Kelioniumanija.lt

Pirmieji gyventojai Botsvanos teritorijoje atvyko apie 200-500 m. Tai buvo bantų tautos, kurios kilo iš Katangos provincijos regiono.

XIX a. pab. kilo karinis konfliktas tarp Botsvanos šonų gyventojų ir ndebelų tautos. Ši tauta migravo iš Kalahario dykumos.

1910 m. Botsvana tapo anglų  kolonija.

1964 m. teritorija gavo autonomiją.

1966 m. šalis tapo nepriklausoma.

Dauguma Botsvanos gyventojų yra krikščionys. Save krikščionimis vadina apie 70% piliečių. Šalyje yra ir musulmonų bendruomenė, induistų, Bahajų tikėjimo išpažinėjų.