Istorija ir kultūra

Kelioniumanija.lt

Pirmieji gyventojai dabartinės Bulgarijos teritoriją pasiekė maždaug prieš 100 000 metų. Bulgarai kildinami iš Centrinės Azijos tiurkų genties, kuri susiliejusi su vietiniais slavų gyventojais.

800 m. pr. Kr. Bulgarijos teritorijoje apsigyveno trakų gentys, kurias 1 a. buvo užkariavusi Romos imperija. 4 a. pabaigoje teritorija atiteko Bizantijos imperijai, o 6-7 a. čia įsikūrė slavai.

Pirmoji Bulgarijos valstybė buvo įkurta apie 680-uosius ir gyvavo apie 300 metų. Tačiau vėliau šalis buvo alinama nuolatinių puldinėjimų ir kovų. Išsivadavus iš Bizantijos įtakos, 12 a. buvo įkurta antroji Bulgarijos valstybė, kuri 13 a. buvo labai sustiprėjusi ir prisijungė tokius kraštus kaip Albanija, Makedonija, Vakarų Trakija, Serbija. Vėliau Bulgarija ėmė silpti, o 14 a. susiskaidžiusią šalį užėmė turkai. Turkų valdymo laikotarpis vertinamas nevienareikšmiškai – nors šalis ekonomiškai atsigavo, ėmė plėstis miestai, tačiau taipogi buvo sunaikinta daug istoriškai svarbių pastatų, vienuolynų, suvaržyta religinė laisvė, sunaikinta bajorija.

19 a. prasidėjo Bulgarijos tautinis atgimimas, tačiau šalis liko Turkijos autonomine kunigaikštyste ir tik 1908 m., po jaunaturkių revoliucijos, buvo paskelbta Bulgarijos nepriklausomybė, o kunigaikštis Ferdinandas I pasiskelbė caru.

Pirmojo pasaulinio karo metu Bulgarija dalyvavo Centro valstybių pusėje. Antrojo pasaulinio karto metu šalis iki 1941 metų liko neutrali, vėliau kovojo pralaimėjusiųjų pusėje. 1946 m. panaikinus monarchiją pateko į Sovietų įtaką, o 1947 m. tapo Liaudies Respublika. 1971 metais konstitucijoj įtvirtinta komunistų partijos valdžia. Sovietų įtaka tęsėsi iki 1990 m. 2004 m. Bulgarija tapo NATO nare, o 2007 m. – Europos Sąjungos nare.

Bulgarijos valstybinė kalba – bulgarų, naudojama kirilica.

Stačiatikių – 85%; musulmonų – 13%. Bulgarijos bažnyčia yra autonominė, valdoma patriarcho.

Bulgarai – paprasti, nuoširdūs ir svetingi žmonės. Net ir labai skurdžiai gyvenantys tautiečiai visuomet maloniai priima svečią ir pavaišina.

Bulgarijoje susipynę rytų ir vakarų kultūros tradicijos. Bulgarijos ikonų tapytojai šalį garsino nuo 13 a.