Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Čekijoje esminės ekonominės reformos buvo įgyvendintos 1991-1992 m., dabar šalis yra pripažįstama kaip viena iš ekonomiškai stabiliausių pokomunistinio režimo šalių. 2004 m. Čekija kartu su kitomis 9 valstybėmis tapo Europos Sąjungos nare.

Čekijoje kasama anglis, lignitas, viename rajone išgaunama nafta, kasamas kvarcinis smėlis, kaolinas, urano rūda, grafitas. Daugiau nei pusė teritorijos yra naudojama žemės ūkiui. Čekijoje užsiimama mašinų gamyba bei metalurgija. Pasaulyje garsus Bohemijos krištolas, porcelianas ir stiklas.

Pasaulyje Čekija yra žinoma savo alumi. Alaus gamyba šalyje turi senas tradicijas.

Pagal 1992 metais priimtą konstituciją Čekija yra Respublika. Valstybės ir ginkluotųjų pajėgų vadas yra prezidentas, kurį renka parlamentas penkeriems metams.

Įstatymų leidžiamoji valdžia priklauso Parlamentui, kuris yra sudarytas iš aukštųjų rūmų – Senato ir žemųjų – Deputatų rūmų. Nariai renkami tiesioginiuose rinkimuose – 6 metų kadencijai 81 senatorius ir 4 metų kadencijai 200 Deputatų rūmų narių. Vykdomoji valdžia yra Ministrų Taryba.