Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Filipinuose pagrindinė ekonomikos šaka yra žemės ūkis. Šalis vysto pramonę, gamtinių išteklių gavybą bei turizmą.

Pagrindinės Filipinų ekonominės konkurentės yra Kinija ir Indija. Jos nuvilioja nemažai galimų investuotojų.

Pagrindiniai užsienio prekybos partneriai yra JAV, Japonija, Pietų Korėja, Singapūras.


Filipinai yra prezidentinė federacinė respublika. Prezidentas vadovauja valstybei, vyriausybei ir karinėms pajėgoms. Prezidentas renkamas šešerių metų kadencijai visuotiniu balsavimu.

Parlamentas susideda iš aukštųjų ir žemųjų rūmų. Jis vadinamas Kongresu. Aukštųjų rūmų (Senato) 24 nariai renkami šešeriems metams visuotiniu balsavimu, o Atstovų rūmų 214 narių – trejiems.