Šventės

Kelioniumanija.lt

Sausio 1 d. – Naujieji metai.

Sausio 6 d. – Trys karaliai. Šventinamas upių ir jūrų vanduo.

Sausio 8 d. – moterų valdymo diena, švenčiama Trakijoje. Tą dieną garbinamas matriarchatas, kai kuriose vietovėse moterys tradiciškai apsikeičia vaidmenimis su vyrais.

Vasario 2 d. – Grabnyčios.

Sekmadienis prieš gavėnios pradžią – užgavėnės. Karnavalai trunka tris savaites.

7 savaitės iki Velykų – Švarusis pirmadienis. Leidžiami aitvarai.

Kovo 25 d. – Nepriklausomybės diena (valstybinė šventė) ir Evangelismos – Apreiškimo švč. Mergelei Marijai šventė (religinė). Šalyje vyksta paradai, šokiai.

Priešvelykinė Didžioji savaitė – Megali Evdomada. Šią savaitę būna Verbų sekmadienis, Didysis ketvirtadienis, Didysis penktadienis, Didysis šeštadienis ir Velykos.

Balandžio 23 d. – šv. Jurgio diena. Tai piemenų globėjo diena, kuri žymi ganiavos pradžią.

Gegužės 1 d. – Darbo diena. Pinami vainikai ir kabinami virš durų, balkonuose, ant laivų, mašinų, kad apsaugotų nuo blogo. Didžiuosiuose miestuose vyksta paradai ir mitingai.

Gegužės 21 d. – Agios Konstantinos ir Agia Eleni diena. Diena skirta pirmiesiems stačiatikybę priėmusiems Bizantijos valdovams – šv. Konstantinui ir jo motinai šv. Elenai. Makedonijos kaimuose išlikusi tradicija basomis vaikščioti per žarijas.

Dažniausiai gegužės pabaiga, 40 dienų po Velykų – Šeštinės, Kristaus žengimo dangun šventė.

7 savaitės po Velykų – Sekminės.

Sekminių pirmadienis – Šventosios Dvasios šventė.

Birželio vid.- rugsėjo vid. – Atėnų festivalis. Jis vyksta įvairiose vietose. Apima šiuolaikinį ir antikinį teatrą, operą, baletą, klasikinę muziką, džiazą.

Birželis-rugpjūtis – Epidauro festivalis. Epidauro teatre rodomos antikinės dramos.

Birželio 24 d. – šv. Jono diena. 23-osios dienos vakare degami laužai ir deginami vainikai, šokinėjama per laužus.

Birželio 29 d. – šv. Apaštalo Petro ir Povilo diena.

Liepos 17 d. – Agia Marina. Vyksta pasėlių globėjai skirti atlaidai.

Liepa- rugpjūtis – Janinos kultūros vasara. Vyksta daug kultūrinių renginių.

Liepos 18-20 d. – pranašo Elijo šventė. Šventė vyksta kalvų viršūnėse esanšiose šventyklose.

Liepos 26 d. – Agia Paraskevi. Daugelyje miestelių vyksta iškilmės.

Liepos 27 d. – Agios Panteleimon. Garbinamas ligoninių globėjas.

Rugpjūčio 6 d. – Kristaus atsimainymo šventė.

Rugpjūčio 15 d. – Švč. Mergelės Marijos mirties diena.

Rugpjūtis- rugsėjis – Patros vasaros festivalis. Organizuojami dramų vaidinimai, parodos, koncertai.

Rugpjūčio 23 d. – Vlachopanagia švenčiama Epyro srityje.

Rugpjūčio 29 d. – Jono Krikštytojo galvos nukirtimas. Vyksta pamaldos šv. Jono bažnyčiose.

Rugsėjo 8 d. – Švč. Mergelės Marijos gimimo diena.

Rugsėjo 14 d. – šv. Kryžiaus išaukštinimo diena.

Spalio 26 d. – šv. Dimitrijo šventė. Ji žymi ganiavos pabaigą.

Spalio 28 d. – Ochi diena. Vyksta patriotiniai paradai, šokiai.

Lapkričio 8 d. – Ton Taxiarchon Archangelou Michail kai Gavriil. Vyksta apeigos bažnyčiose ir vienuolynuose, kurie pavadinti Gabrieliaus ir Mykolo vardais.

Lapkričio 21 d. – Švč. Mergelės Marijos įvesdinimas į šventyklą.

Lapkričio 30 d. – šv. Andriejaus Patros globėjo diena.

Gruodžio 6 d. – Agios Nikolaos. Pajūrio bažnyčiose minimas jūreivių, keliautojų, vaikų ir našlaičių globėjas Šv. Mikalojus.

Gruodžio 25 d. – Kalėdos.

Gruodžio 26 d. – Šventosios šeimos šventė.