Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Svarbiausia ekonomikos šaka Haityje yra žemės ūkis, nes šalyje nėra daug gamtos turtų. Dauguma gyventojų turi nedidelius žemės plotelius, kuriuose auginami manijokai, ryžiai, cukranendrės, sorgai, batatai, javai.

Šalis daugiausiai eksportuoja kavos. Pagrindinis Haičio mainų partneris yra JAV.

Haičio prezidentas yra renkamas penkeriems metams visuotiniuose rinkimuose. Ministrą pirmininką iš žinomų visuomenės narių renka Nusipelniusių asmenų Taryba. Parlamentas – Nacionalinė Asamblėja – yra sudarytas iš dvejų rūmų. 27 Senato nariai renkami šešeriems metams visuotiniuose rinkimuose. Kas dveji metai yra atnaujinama trečdalis Senato. 83 Deputatų Rūmų nariai renkami visuotiniuose rinkimuose ketveriems metams.