Kelioniumanija.lt

Palazzo di Brera – rūmai, kurie suprojektuoti 1572 m. architekto Martino Bassi ir kiek vėliau Francesco Maria Richino baroko stiliumi. Rūmai galutinai statyti baigti tik po maždaug 200 metų, o XVIII a. austrų imperatorės Marijos Teresės iniciatyva rūmų stilius pakeistas į neoklasikinį.


Rūmų kiemo centre stovi bronzinė Napoleono statula, išlieta XIX a. pradžioje, taip pat daugybė kitų statulų,pastatytų žymių menininkų, mokslininkų garbei.


Šiuose rūmuose yra Pinacoteca di Brera – Brera meno galerija – kurioje galima pamatyti reikšmingiausius italų renesanso ir baroko tapytojų kūrinius. Eksponuojami ir XX a. italų menininkų darbai. 

baneris Milanas-1.jpg