Istorija ir kultūra

Kelioniumanija.lt

XIX a. į Palestiną pradėjo emigruoti ir kurti miestus žydai.

1947 m. Jungtinė Tautos padalino Palestiną žydams ir arabams.

1948 m. Izraelis paskelbė nepriklausomybę.

Izraelyje gyvena labai skirtingi gyventojai. Jie priklauso skirtingoms religijoms, kultūroms etninėms ir socialinėms grupėms. Pagal tautybę šalyje daugiausiai gyvena žydų, arabų bei drūzų.

Valstybinė kalba yra ivritas, o palestiniečių mažumai oficiali kalba yra arabų. Šalyje taip pat vartojamos anglų, prancūzų bei rusų kalbos. Izraelyje pastoviai yra vartojamos 33 kalbos ir tarmės.

Dauguma gyventojų yra judėjai, judaizmas yra pripažinta valstybine religija. Kita labai populiari religija yra islamas, kurį daugiausiai išpažįsta arabai. Krikščionybę išpažįsta arabai bei armėnai. Šalyje aktyviai veikia drūsų bendruomenė, kuri yra atskilusi islamo atsakas ir virtusi atskira religija.