Šventės

Kelioniumanija.lt

Kovo mėn. – Purim, tai yra pavasario šventė.

Pesach šventė, kuri primena, kad Dievas žydus išvedė iš Egipto

Rugsėjo men. – Roš-a-Šana yra žydų Naujieji metai

Spalio mėn. – Kipuras, tai yra atgailos diena.