Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Kasyba yra pagrindinė Kazachijos ūkio šaka. Šalyje kasama anglis, geležis, yra didelės chromo kasyklos. Taip pat yra išgaunama nafta. Šalyje aptinkama 99 cheminiai elementai.

Kazachija yra konstitucinė, parlamentinė, prezidentinė respublika. Šalį valdo prezidentas, vyriausybės ir parlamentas

Prezidentas yra renkamas pilnamečių šalies piliečių tiesioginiuose, slaptuose rinkimuose. Jis yra renkamas penkerių metų kadencijai. Prezidentas yra valstybės vadovas ir vyriausias karo vadas.

Vyriausybės vadovas yra ministras pirmininkas.

Kazachijos parlamentą sudaro dveji rūmai – Senatas ir Mažilisas. Senatą sudaro po du deputatus nuo kiekvienos srities ir respublikinio pavaldumo miesto ir penkiolika deputatų yra paskiriami Respublikos prezidento. Mažilisas yra sudarytas iš 107 deputatų. Senato deputatai renkami šešiems metams, o Mažilisio – penkiems.