Istorija ir kultūra

Kelioniumanija.lt

Dabartinėje Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) teritorijoje seniausi gyventojai buvo pigmėjai, kuriuos vėliau pakeitė bantų gentys, kurios į šią teritoriją ėmė keltis maždaug 2 000 m. pr. Kr. Įvairiais laikotarpiais pro šalies teritoriją migravo įvairios gentys, dėl to iki šiol etninė sudėtis KDR teritorijoje yra margaspalvė.

KDR teritorijoje XIV a. buvo įkurta viena didžiausių Afrikoje Bakongo karalystė. Taip pat gyvavo ir kitos mažesnės valstybės: Lunda, Kazembė, Luba ir kt. XV a. pabaigoje į šią teritoriją ėmė vykti portugalai, daugiausia besiverčiantys vergų prekyba, taip pat dominikonų vienuoliai – misionieriai.

XVIII a. pradžioje įvyko vergų sukilimas prieš europiečius. Dabartinė KDR teritorija formavosi XIX a., kuomet kraštą kolonizavo belgai. Kolonijos vertė dar labiau išaugo, kuomet XIX a. pabaigoje buvo atrastas kaučiukas.

XX a. šalyje ne kartą siautė karai, sukilimai, maištai. 1959 m. prieš kolonistus sukilę vietiniai gyventojai po metų išsikovojo nepriklausomybę. 1971 m. valstybė pervadinta Zairu, o nuo 1997 m. – Kongo Demokratine Respublika.

Šalies gyventojų skaičius sparčiai auga. Per pastarąjį dešimtmetį gyventojų skaičius padidėjo 48%.

Kongo Demokratinėje Respublikoje gyvena per 250 etninių grupių, kalbančių maždaug tokiu pačiu skaičiumi vietinių kalbų. Tačiau valstybinė kalba yra prancūzų, taip pat naudojama prancūzų kalbos darinys – lingala kalba. Didžiausios gentys – mongai, kongai, lubai ir mangbetai-azandai.

Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR) yra daugybė užsikrėtusiųjų ŽIV. Nuo šio viruso per metus miršta apie 100 tūkst. gyventojų.Tai vienas iš didžiausių rodiklių pasaulyje.

Pagal galiojančius KDR įstatymus, nėra lygybės tarp moterų ir vyrų. Tuo ypač susirūpinusi Jungtinių Tautų organizacija.

Daugiausia KDR gyventojų yra Romos katalikai (apie 50%). Kitos paplitusios religijos – protestantų, musulmonų, animistų ir kt.