Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Latvija – parlamentinė demokratija. Latvijos vienerių rūmų parlamentą (Saeima) sudaro 100 narių, kurie renkami visuotiniuose rinkimuose trejų metų kadancijai proporcine rinkimų sistema. Prezidentas yra renkamas parlamento paprasta balsų dauguma slaptu balsavimu ketverių metų kadencijai. Prezidentas, pritariant parlamentui, skiria ministrą pirmininką, kuris formuoja ministrų kabinetą.

Latvija, kaip ir Lietuva, yra pereinamosios ekonomikos šalis. Svarbiausių ūkio šakos: mašinų ir transporto priemonių gamyba, maisto pramonė, farmacija, statybinių medžiagų, trąšų, tekstilės gamyba, metalurgija. Svarbiausi prekybos partneriai yra Šiaurės Europos šalys.

Latvija yra Pasaulio prekybos organizacijos nare nuo 1999 m., Europos Sąjungos nare, kartu su kitomis 9 šalimis, tapo 2004 m. gegužės 1 d.