Kelioniumanija.lt

Kuoknesės (Koknese) pilies griuvėsiai – tai griuvėsiai pilies, kurią 1209 m. įsakė pastatyti arkivyskupas Albertas, vietoj čia stovėjusios medinės pilies, ties Dauguvos ir Perses upėmis. 

Iki tol Kuoknesės gyvenvietė buvo svarbiausia sėlių vietovė, tačiau 13 a. pradžioje ji buvo užkariauta Livonijos ordino. Tai buvo svarbus prekybinis centras ir Hanzos sąjungai priklausęs miestas. 18 a. pradžioje pilis buvo sugriauta Šiaurės karo su švedais metu ir nebebuvo atstatyta.

Statant Kuoknesės pilį, statyboms buvo naudotas Dauguvos upės krantuose iškastas dolomitas.

Pasakojama legenda, kad kadaise pilies valdovo dukra įsimylėjusi paprastą sodininką. Kuomet tėvas sužinojo apie dukros pasirinkimą, nužudė vaikiną, o mergina iš sielvarto iššokusi nuo pilies bokšto. Sakoma, jog vėliau mergina ne sykį matyta sėdinti ant akmens Perses upės pakrantėje ir šukuojanti plaukus.  

 

Kuoknesė įsikūrusi ties Dauguvos upe, apie 100 km nuo Rygos. 

Kuoknesės pilies apžiūrėjimas suaugusiems kainuoja 1,2 EUR.