Kelioniumanija.lt

Netoli Ladakalnio stūkso Ginučių piliakalnis, kuris pirmą kartą rašytiniuose raštuose paminėtas XIX amžiuje. 1872 metais jis aprašytas rusų geografinės draugijos medžiagoje.

 

O štai tokia legenda yra pasakojama turistams: „Papiliakalnės laukuos yra kalnas. Prieš patapą te buvo didžiausias miestas ir bažnyčia. Kai buvo patapas, patapijo laukus, apinešė miestą ir bažnyčią, padarė kalną. Vidury kalno skylė, ties varpine. Močiai senelė pasakojo; gano piemeniokai nedideli, primeta akmenų – rytą visi ore. Vienas piemeniokas buvo drąsus. Atnešė virvę ilgą, sako: „Jūs mane leiskit ton duobėn, aš padabosiu, kas ten yra.“ Tada piemenys ažurišė virve vaiką, išleido duobėn. Anas pradėjo tąsyt virvę, anys ištraukė. Anas pasakoja, ką matęs. Sako: „Sėdi karalaitė, an stalo šviesu, prie stalo šuva tupi, liežuvį iškoręs. Pasakė karalaitė: „Jau daugiau neateik tu. Ir tu teip čia sėdėsi.“ Kiek tame tiesos, niekas nesužinos, bet legendomis apipintas piliakalnis nuo to tik žavesnis.

 

Tiesa, kai kas yra žinoma apie Ginučių piliakalnį ne iš legendų. Piliakalnis buvo įrengtas ir naudotas gynybai jau I tūkstantmetyje po Kristaus. Piliakalnis naudotas ilgą laiką, vėliau jis buvo tapatinamas su XIII-XV amžiuje egzistavusia Linkmenų pilimi, kuri buvo Vidurio Lietuvos gynybos sistemos dalis. Spėjama, kad 1242-1260 m. pilį valdė kunigaikščio Mindaugo seserėnas Lengvenis.

 

Teigiama, kad piliakalnio aikštėje stovėjo svarbiausi pilies gynybiniai įrenginiai. Aikštę juosė pylimas, ant kurio greičiausiai buvo pastatyta gynybinę rentinės konstrukcijos siena. Aikštės centre buvo įrengtas pilies kiemas, naudotas gynybos tikslais arba turtui sugabenti iškilus pavojui. Pilies įgulą galėjo sudaryti apie 90-100 žmonių.

 

Tačiau po Livonijos ordino puldinėjimų, kurie baigėsi 1435 metais, sugriauta pilis nebebuvo atstatyta. 1934 metais ant piliakalnio lankėsi Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. Šiam įvykiui atminti pastatytas paminklinis akmuo bei pasodintas ąžuolas, tačiau pastarasis, deja, neišliko.