Kelioniumanija.lt

Grūto parkas – tai Sovietinių skulptūrų parkas, įkurtas netoli Druskininkų. Šiame parke eksponuojama nevienareikšmiškai vertinama tarybų valdžios laikų „didvyrių“ paminklų, skulptūrų, bareljefų kolekcija.

Muziejuje galima susipažinti su vaizdine ir garsine medžiaga iš sovietinio laikotarpio. Eksponuojami socialistinio realizmo stiliaus tapybos ir grafikos darbai.

Didžioji dalis ekspozicijos išdėstyta po atviru dangumi, pušyno ir eglyno apsupty ekspozicijos takas nusidriekęs apie 2 km. Čia galima išvysti beveik 100 sovietmečio paminklų, suvežtų iš Lietuvos miestų ir miestelių, primenančių apie sovietų ideologus, teroristus ir kitus veikėjus: tai Leninas, K. Marksas, F. Dzeržinskis, J. Stalinas, V. Kapsukas, K. Požėla, I. Černiachovskis, J. Pševalskis, A. Sniečkus, J. Paleckis, S. Vaupšas ir daugybė kitų.

Ekspozicija primena liūdnus sovietinės okupacijos metus, sovietų ideologijos stabus ir tragišką lietuvių tautos likimą.

www.grutoparkas.lt

Kelionių idėjos