Kelioniumanija.lt

Lietuvos Respublikos prezidentūra – dabartinė Lietuvos Respublikos prezidento rezidencija ir darbo vieta. Šio pastato istorija prasidėjo 1387 m. Lietuvai priėmus krikštą. Ilgą laiką prezidentūros rūmai priklausė Vilniaus vyskupams. XIX a. rūmai tampa oficialia Rusijos generalgubernatoriaus buveine. 1812 m. čia gyveno rusų caras Aleksandras ir prancūzų imperatorius Napoleonas. Dabartinį klasicistinio stiliaus vaizdą rūmai įgavo rekonstrukcijos, vykdytos 1824-1832 m., metu. 1920 metais, prieš Lenkijai užimant Vilniaus kraštą, rūmuose buvo įkurdinta Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija,taip pat Lietuvos telegramų agentūra (ELTA). Tarpukariu čia gyveno ir maršalas Juzefas Pilsudskis. Lietuvos respublikos prezidentūra šiuose rūmuose įsikūrė 1997 metais.