Kelioniumanija.lt

Plungėje būtina aplankyti kunigaikščio Mykolo Oginskio dvaro rūmus, statytus XIX a. pab., kurie garsėjo kaip svarbus Žemaitijos kultūros ir švietimo centras. 1879–1902 m. čia veikė M.Oginskio įsteigta dvaro orkestro mokykla, kurioje mokėsi ir iškilus dailininkas bei kompozitorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

1994 metais dvaro rūmuose įkurtas Žemaičių dailės muziejus. Ekspoziciją sudaro užsienyje ir Lietuvoje gyvenančių žemaičių dailininkų dovanoti tapybos ir grafikos darbai, ikonografinė ir etnografinė medžiaga apie Plungės krašto istoriją; XIX a. liaudies meno kūriniai. Rūmus supa vienas didžiausių ir gražiausių parkų Lietuvoje. Parko plotas: 58,3 ha.

  • Perkūno ąžuolas

Oginskio dvaro parke auga ir garsusis Perkūno ąžuolas. Pasakojama, kad pagonybės laikais šalia medžio šventąją ugnį kūreno vaidilutė Galinda. Vieną dieną jos mylimasis išjojo ginti tėvynės nuo kryžiuočių ir negrįžo. Galinda vis raudodavo, todėl vaidila, matydamas sielvarto apimtą vaidilutę, mokė ją nelieti ašarų ir sakė, kad tik šventoji ugnis gali užgesinti žemiškąją meilę. Kartą Galindai raudant po plačiašakiu ąžuolu, į jį trenkė perkūnas. Ąžuolas sudrebėjo, į jo kamieną prikrito žemių, iš kurių netrukus išaugo ypatingai graži gėlė. Nuo to laiko žmonės ąžuolą vadina Perkūno ąžuolu.

Kelionių idėjos