Kelioniumanija.lt

Dominikonų koplyčioje 2005 metais buvo atidaryta sakralinio meno ekspozicija. Čia eksponuojama per 200 liturginių dirbinių: liturginiai indai, drabužiai, altoriaus reikmenys, religinio siužeto  dailės kūriniai. Koplyčioje jau seniai neaukojamos šv. Mišios, tačiau muziejaus dėka  šiam kultūros ir istorijos paminklui sugrąžinta sakralinė dvasia.