Kelioniumanija.lt

Velnio duobė yra įdomi vieta, kur verta užsukti važiuojant nuo Aukštadvario link Beižionių. Tai yra geologinis gamtos paminklas, įtrauktas į Europoje saugomų gamtos paminklų sąrašą, o taip pat ir yra mitologinis-sakralinis kultūros paveldo objektas.

Apie šią įdomią vietą pasakojama daugybė įvairių legendų ir padavimų. Pagal vieną jų šioje vietoje senovėje stovėjusi bažnyčia. Vienas žmogus, eidamas pro šalį, pamatė kunigą, kuris buvo susidėjęs su mergina. Žmogus nesusilaikęs tarė: „Kad tu skradžiai žemėn!“ Po šių žodžių kunigas prasmego skradžiai žemėn, o kartu su juo – ir mergina bei bažnyčia. Duobėje esant vandens esą būdavo galima įžiūrėti atsispindinčius bažnyčios bokštus.

Taip pat pasakojama, kad pastačius naują Užugosčio bažnyčią norėta atgabenti čia varpą. Tačiau netikėtai nusmuko varpą gabenusio vežimo ratas, o varpas nugarmėjo duobėn. Skambant Užugosčio bažnyčios varpinėje įkeltam naujam varpui, iš gilumos pritardavo ir į duobę nuriedėjęs varpas.

Kitas padavimas teigia, kad sykį piemeniui ganant bandą, vienas veršiukas įsmuko į duobę ir pradingo. Vėliau veršiukas pastebėtas netoliese tyvuliuojančiame ežere, kuriam dėl šio įvykio prigijo Atveršio vardas. Taip pat pasakojama, jog kadaise čia gyveno nedoras žmogus ir jam patikusi mergina. Deja, šis žmogus jau buvo vedęs ir negalėjo antrą kartą tuoktis bažnyčioje, o mergina kitaip nesutiko už jo tekėti. Vyras su mergina nuėjo pas kunigą ir grasinimu liepė juos apvesdinti. Tačiau tik ištarus priesaikos žodžius, bažnyčia ėmė ir prasmego skradžiai. Pasakojama, kad po šio įvykio dar tris dienas apylinkėse buvo girdimas varpų skambesys.

Su šia vieta susiję atsitikimų, kai karvės, užėję ant duobės liūno, po kiek laiko išplaukdavo netoliese esančiame ežere. Praeiviai naktį girdėdavo šūkavimus, todėl vėliau niekas nedrįsdavo eiti pro duobę sutemus. Buvo tikima, kad tai daro velniai, todėl atsirado pavadinimas Velnio duobė.

Kelionių idėjos