Kelioniumanija.lt

Vileišių rūmai – visuomenės veikėjo Petro Vileišio namai, statyti XX a. pradžioje. Rūmuose buvo puoselėjama lietuvių kultūra: spausdinami laikraščiai, rišamos knygos, rengiamos parodos, veikė biblioteka. Šiuo metu rūmuose įrengtas lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.