Kelioniumanija.lt

Rūmai pradėti statyti XVII a. pab. ir buvo statomi dviem etapais. Pirmasis aukštas artimas klasicizmo stiliui, antrasis ir trečiasis aukštai buvo pastatyti vėliau.

Po 1875 m. rūmai jau turėjo dabartinę išvaizdą. Spaudos draudimo metais Didždvaris buvo tapęs vienu iš kontrabanda iš Rytprūsių atgabentos spaudos lietuvišku šriftu paskirstymo punktų. Šiuo metu rūmuose įsikūręs Šiaulių universiteto Menų fakultetas.