Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Valstybės vadovas yra Prezidentas, tačiau jo valdžia yra gana ribota. Žymiai didesnis vaidmuo valstybės valdyme tenka ministrui pirmininkui, kuris paprastai yra partijos, turinčios daugumą parlamente, lyderis.

Įstatymų leidžiamoji valdžia – tai vienerių rūmų Atstovų Taryba.

Maltoje turizmas įgyja vis didesnę reikšmę, tačiau vystoma ir lengvosios pramonės veikla, laivų statyba ir remontas.

Žemės ūkio galimybės dėl netinkamų sąlygų – itin akmenuoto salos paviršiaus – labai ribotos. Nemaža dalis būtiniausių maisto produktų yra importuojama.