Kelioniumanija.lt

Padniestrė yra nepripažinta valstybė, kuri yra paskelbusi Padniestrės Moldavijos Respublikos nepriklausomybę. Oficialiai tai yra Moldovos dalis. Padniestrė sostinė yra Tiraspolis.

Iki XX a. pr. Padniestrės teritorija priklausė Moldavijos karalystei, o vėliau ji tapo Besarabijos regiono dalimi.

Po I pasaulunio karo Moldavijos ir Rumunijos teritorijos buvo suvienytos į Rumunijos valstybę, o Padniestrės teritorija liko Rusijos, o vėliau TSRS dalimi.

Kai 1991 m. Moldova paskelbė nepriklausomybę, Padniestrė siekė prisijungti prie Rusijos ir paskelbė savo nepriklausomybę.

2006 m. vyko referendumas dėl Padniestrės priklausomybės Moldavijai ar Rusijai. Dauguma pasisakė už prisijungimą prie Rusijos, bet tai pripažino tik Rusija.

Padniestrė suskirstyta į du respublikinės reikšmės miestus ir penkis rajonus.

Respublikinės reikšmės miestai:

  • Tiraspolis
  • Benderai

Rajonai:

  • Griogoriopolio rajonas
  • Dubosarų rajonas
  • Kamenkos rajonas
  • Rybnicos rajonas
  • Slabodzėjos rajonas

 http://pridnestrovie.net/