Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Apie pusė gyventojų užsiima žemės ūkiu, nors dauguma žemių priklauso baltiesiems žemdirbiams. Pietuose yra auginamos ožkos ir avys, o šiaurėje – galvijai.

Namibijoje apdirbami maisto produktai. Užsiimama kasyba. Nabimijoje gaminami kokybiškiausi brangakmeniai. Tai yra pagrindinė eksportuojama prekė. Pagrindiniai partneriai yra JAV, PAR ir ES šalys.

Namibijos vadovas yra prezidentas. Jis renkamas penkeriems metams. Parlamentą sudaro Nacionalinė Taryba ir Nacionalinė Asamblėja.

Nacionalinę Tarybą sudaro 26 nariai, kurie yra renkami po 2 narius nuo regiono šešeriems metams, o Nacionalinę Asamblėją – 72, kurie renkami penkeriems metams visuotiniuose rinkimuose.