Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Nigerija – silpnai ekonomiškai išsivysčiusi šalis. Nigerijos ekonomika yra labai priklausoma nuo naftos. Be jos šalyje randama gamtinių dujų ir mineralų.

Šalyje taipogi vystomas žemės ūkis. Pagrindinės auginamos kultūros – aliejinės palmės, soros, sorgai, medvilnė, kakavmedžiai. Nigerijos pietuose užsiimama žvejyba.

Šalyje gaminamos trąšos, tekstilės, medienos dirbiniai, automobiliai ir jų dalys. Daugiausiai eksportuojama naftos, kaučiuko, alavo, medvilnės, kakavos pupelių, palmių aliejaus. Pagrindiniai prekybos partneriai: JAV, Brazilija, Didžioji Britanija, Ispanija, Kinija.

Nigerija yra federalinė respublika. Valstybės vadovas yra prezidentas, renkamas 4 metų kadencijai visuotiniuose rinkimuose. Prezidentas taip pat vadovauja ir vyriausybei. Vykdomoji valdžia priklauso Federalinei Vykdomajai Tarybai.

Įstatymų leidžiamoji valdžia priklauso parlamentui, kurį sudaro dveji rūmai: Senatas iš 109 narių, kurie yra renkami po 3 iš kiekvienos valstijos ir 1 iš sostinės, ir Atstovų Rūmai iš 346 narių, kurie renkami visuotiniuose rinkimuose. Parlamento nariai renkami 4 metų kadencijai.