Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Peru – prezidentinė respublika, kuriai vadovauja penkeriems metams visuotiniuose rinkimuose renkamas prezidentas, kuris taipogi yra ir vyriausybės vadovas. Prezidentui talkininkauja du viceprezidentai.

Peru valdžia suskirstyta į vykdomąją, įstatymų leidžiamąją ir teisminę. Vykdomoji valdžia skiriama į tris lygius: valstybinė (prezidentas ir Ministrų Taryba), regioninė (gubernatoriai), vietinė (savivaldybių merai). Įstatymų leidžiamoji valdžia – tai 120 narių, renkamų penkerių metų kadencijai, turintis parlamentas – Respublikos Kongresas. Teisminė valdžia – tai Aukščiausiasis Teismas, aukštesnieji teismai, pirmos instancijos teismai ir vietiniai teismai.

Peru yra suskirstyta į 25 regionus ir vieną provinciją.

Peru didelė dalis bendrojo produkto sukuriama pramonėje, žuvininkystėje ir žemės ūkyje. Išvystyta maisto pramonė, metalurgija. Auginamos kavos plantacijos, kukurūzai, cukranendrės, medvilnė, kviečiai, įvairūs vaisiai.

Peru gausu naudingųjų iškasenų. Anduose išgaunama geležies rūda, švinas, cinkas, varis, akmens alavas, anglys, auksas ir sidabras. Šiaurės vakarinėje šalies dalyje aptinkama naftos telkinių.

Pastaraisiais metais vis svarbesnę reikšmę šalies ūkyje įgyja turizmas, kadangi Peru yra turtinga gamtinių ir kultūrinių išteklių.