Istorija ir kultūra

Kelioniumanija.lt

Rumunija susikūrė 1859 m., kai susijungė Moldovos ir Valakijos kunigaikštystės.

Viduramžiais rumunai gyveno Valakijos, Moldovijos ir Transilvanijos kunigaikršystėse. Vėliau prie Osmanų imperijos buvo prijungtos Valakija ir Moldovija, o Transilvanija iš pradžių priklausė Vengrijai, o vėliau Austrijos-Vengrijos imperijai.

1877 m. Rumunija tapo nepriklausoma.

1881 m. Rumunija paskelbta karalyste.

Po Pirmojo pasaulinio karo Rumunijos teritorija padidėjo, nes buvo prijungta Transilvanija, Bukovina ir Besarabija. Tuo metu Rumunija buvo paskelbta parlamentine demokratija.

1938 m. buvo paleistas Rumunijos parlamentas. Šalyje pradėjo viešpatauti karaliaus diktatūra.

1940 m. dalis Rumunijos buvo užimta Tarybų Sąjungos, kita dalis buvo prijungta prie Ukrainos, iš Besarabijos sukurta dabartinė Moldova.

1991 m. buvo surengtas visuotinis referendumas, kurio metu priimta naujoji demokratinė šalies Konstitucija.

2004 m. Rumunija tapo NATO nare.

2007 m. Rumunija prisijungė prie Europos Sąjungos.

Rumunijoje be rumunų gyvena vengrų, vokiečių, čigonų bei nedidelė dalis lenkų.

Dauguma rumunų priklauso Rumunijos Ortodoksų Bažnyčiai. Kitos religijos, tokios kaip katalikybė ir protestantizmas yra paplitusios šalies vakaruose. Joms priklauso daugiausiai vengrai. Nuo Osmanų laikų šalia Juodosios jūros yra išlikusi nedidelė musulmonų mažuma.