Istorija ir kultūra

Kelioniumanija.lt

San Marinas buvo įkurtas 301 m. akmenskaldžio Marino iš Dalmatijos, kuris vėliau buvo paskelbtas Šventuoju. Pabėgęs nuo Diokletiano persekiojimo, Marinas apsistojo Titano kalne ir įkūrė čia nedidelę krikščionių bendruomenę. Akmenskaldžio garbei ši valstybėlė pavadinta San Marinu.

Viduramžiais visoje dabartinės Italijos teritorijoje buvo įsikūrę stiprūs, tačiau nesusivieniję miestai-valstybės, tokie kaip Venecija, Florencija. San Marinas, skirtingai negu kiti miestai-valstybės, išlaikė savarankiškumą ir nebuvo apjungtas į Italijos valstybę.

Pirmieji San Marino įstatymai atsirado XIII a., tuomet valstybė buvo valdoma Arengo, arba savivaldos susirinkimo, kurį sudarydavo visų šeimų galvos.

Iki XIV a. vidurio San Mariną sudarė tik Titano kanas, tačiau vėliau popiežius Pijus II savo sąjungininkams iš San Marino padovanojo kelias aplinkines pilis, siekiant sustiprinti jėgas prieš gretimo Riminio valdovą.

Rašytinė konstitucija San Marine buvo paskelbta 1600 m.

San Mariną puldinėjo ir kelis kartus buvo okupavę svetimšaliai, tačiau šalis sugebėjo išlaikyti nepriklausomybę.

San Marino ekonomikoje svarbiausią vietą užima turizmas.

Vyraujanti religija San Marine – Romos katalikų. Šalies gyventojai šneka italų kalba.