Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Serbijoje daugiausiai dirbama pramonės, žemės ūkio ir paslaugų sferos ūkio šakose.

Šalyje randama naudingųjų iškasenų: chromo, geležies, vario, cinko, bismuto, kadmio, boksitų, naftos, gamtinių dujų, akmens anglies. Pramonė yra koncentruojama didžiuosiuose šalies miestuose. Neblogai išvystyta chemijos, metalurgijos, tekstilės, maisto pramonė, kalnakasyba.

Serbija beveik du kartus daugiau eksportuoja nei importuoja. Eksportuojami pramonės gaminiai, maistas, gyvuliai, žaliavos. Pagrindiniai eksporto partneriai yra Bosnija ir Hercegovina, Italija, Vokietija. Pagrindiniai importo partneriai: Rusija, Vokietija, Italija.

Prezidentas yra renkamas parlamento ketveriems metams. Įstatymų leidžiamoji valdžia priklauso parlamentui, kuris vadinamas Skupština. Jis susideda iš 91 nario, kuris yra renkamas tiesiogiai dvejiems metams.