Istorija ir kultūra

Kelioniumanija.lt

Serbijos gyventojai yra labai skirtingos tautinės sudėties. Apie 83% yra serbai, o kiti gyventojai yra vengrai, bosniai, čigonai, jugoslavai, albanai, rumunai, bulgarai, kroatai, makedonai, slovakai ir kt.

Serbijos kultūra yra labai spalvinga ir įvairialypė. Ją formavo Romos imperija, Bizantija, slavai, turkai, čigonai ir konservatyvi stačiatikių bažnyčia.

Bendras Balkanų gyventojų bruožas yra muzikalumas. Serbijoje puikiai išsaugoti tradiciniai ritmai. Juntama stipri čigonų muzikos įtaka. Net ir šiais laikai kuriamose dainose girdimos tradicinės melodijos.

Apie 85% gyventojų yra ortodoksai. Be to, nemažai yra katalikų, musulmonų, protestantų.

Svarbiausi Serbijos istorijos faktai:

VII a. Serbų gentys suformavo valstybę.

XI a. buvo įkurta Duklijos karalystė.

1346 m. buvo sujungtos serbų ir aplinkinės žemės į Serbijos Imperiją.

1389 m. įvyko Kosovo mūšis, po kurio turkai osmanai užėmė imperiją.

1815 m. buvo sudaryta Serbijos kunigaikštystė.

1848 m. serbų dalis, kuriuos valdė austrai, sukūrė Serbų Vojvodinos autonomiją.

1912-1913 m. kilo Balkanų karai, kurie buvo viena iš I pasaulinio karo priežasčių.

1918 m. Serbija su Juodkalnija suformavo Serbų, Kroatų ir Slovėnų karalystę. Ši karalystė 1929 m. buvo pervadinta į Jugoslavijos karalystę.

II pasaulinio karo metu Jugoslavijos karalystę užėmė Nacistinė Vokietija.

1945 m. šalis buvo performuota į Jugoslavijos SFR.

1992 m. žlugo Jugoslavijos SFR ir buvo sukurta Jugoslavijos federacija.

1998 m. Serbija kovojo su Kosovu, kuris bandė atsiskirti.

2003 m. šalis pervadinta į Serbiją ir Juodkalniją.

2006 m. Juodkalnija paskelbė nepriklausomybę ir taip susidarė nepriklausoma Serbija.