Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Slovakijai vadovauja prezidentas, penkeriems metams renkamas tiesioginiuose rinkimuose. Vykdomoji valdžia priklauso ministrui pirmininkui, kurį skiria prezidentas.

Įstatymų leidžiamoji valdžia – Slovakijos Respublikos Tautinė Rada, kurios nariai ketveriems metams renkami remiantis proporcine rinkimų sistema. Parlamentą sudaro 150 narių.

Aukščiausias teisminės valdžios organas – Konstitucinis Teismas, kurį sudaro 13 narių, skiriamų prezidento.

Slovakijos ekonomika – viena iš sparčiausiai augančių ekonomikų Centrinėje Europoje. Labiausiai ekonomiškai išsivysčiusi Slovakijos dalis yra šalies vakaruose ties sostine Bratislava, tuo tarpu rytinė šalies dalis yra ekonomiškai silpnesnė. Pagrindinės Slovakijos užsienio prekybos partnerės – Vokietija, Čekija, Rusija, Vengrija.