Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Slovėnijoje dauguma žmonių dirba aptarnavimo sferoje, pramonėje bei žemės ūkyje. Pagrindinės pramonės šakos yra juodoji metalurgija, automobilių, mašinų gamyba, laivų statyba, maisto, chemijos ir tabako pramonė. Viena iš pelningiausių sričių yra turizmas. Pagrindiniai prekybos partneriai: Austrija, Vokietija, Italija.

Slovėnija yra parlamentinė demokratinė respublika. Prezidentas yra valstybės vadovas. Jis renkamas penkeriems metams tiesioginiuose rinkimuose visuotiniu balsavimu.

Parlamentas sudarytas iš Valstybės Susirinkimo ir Valstybės Tarybos. Valstybės susirinkimą sudaro 90 narių: 40 jų yra renkami tiesiogiai, 50 – pagal proporcinio atstovavimo sistemą ketveriems metams. Dvi vietos skiriamos tautinėms mažumoms – po vieną vengrams ir italams. Valstybės Tarybą sudaro 40 narių, kurie renkama netiesiogiai penkeriems metams iš įvairių politinių socialinių ir kultūrinių interesų grupių atstovų.