Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Švedijos gyvenimo lygis yra aukštas. Švedijoje gilias tradicijas turi „gerovės valstybės“ idėjos, kurių pagrindas – socialinės lygybės siekimas. Dėl to Švedija pasaulyje garsi ne tik puikiai išvystyta socialinės apsaugos sistema, bet ir didžiuliais mokesčiais.

Šalies privačios įmonės pagamina apie apie 90% pramonės produkcijos. Maždaug 70% šalies BVP sukuriama paslaugų sektoriuje, žemės ūkyje – apie 2% BVP, o likusioji dalis – pramonėje.

Švedija turi nemažai naudingųjų iškasenų: geležies rūdos, cinko, švino, aukso sidabro ir kt. Išvystyta medienos ir popieriaus pramonė. Žemės ūkyje auginami pieniniai ir mėsiniai galvijai.

Švedija yra konstitucinė monarchija. Jos valdymo forma yra parlamentinė. Karalius atlieka tik formalią valstybės vadovo funkciją. Švedijos monarchų dinastija kildinama iš Ž. B. Bernadoto, kuris buvo Napoleono Bonaparto armijos maršalas.

Parlamentą (Rikstagą) sudaro vieni rūmai, kurių 349 nariai renkami tiesiogiai pagal proporcingo atstovavimo sistemą keturiems metams. Švedijoje yra 10 ministerijų, kurios yra atsakingos už naujų įstatymų projektų ruošimą. Šalyje yra 289 savivaldybės. Švedija suskirstyta į 21 grafystę (leną).