Istorija ir kultūra

Kelioniumanija.lt

Švedai labai myli gamtą. Kadangi apie 83 % žmonių gyvena miestuose, tai dauguma turi užmiesčio namelius, kuriuose su malonumu lankosi. Šved yra santūrūs, bet labai draugiški ir šilti žmonės. Jie yra plačių pažiūrų, atviri naujovėms.

Didžioji dauguma šalies gyventojų yra švedai (91%), taip pat gyvena suomių, tornedalų (suomių ir švedų palikuonių), norvegų. Pagrindinė kalba yra švedų, tačiau dauguma gyventojų puikiai šneka angliškai.

Švedijoje labiausiai paplitęs evangelikų liuteronų tikėjimas (75% gyventojų), apie 10 % yra laisvamaniai, o apie 3 % yra Romos katalikai.

Svarbiausi Švedijos istorjos faktai:

Apie 12 000 m. pr. Kr. į Švedijos pietus iš Vokietijos pradėjo keltis pirmieji gyventojai.

800-1060 m. Švedijoje gyveno vikingai.

XIII a. Švedijoje didžiausią valdžią įgyja Vokietijos pirklių Hanzos sąjunga.

1397 m. Kalmaro unija sujungia Šiaurės Europos šalis.

1520 m. buvo surengta „Stokholmo kruvinoji pirtis“, kurios metu buvo išžudyti beveik visi žymesni Švedijos didikai.

1521 m. Gustavas Vaza vadovauja sukilimui prieš Kristijono II valdžią.

1523 m. Gustavas Vaza išrenkamas nepriklausomos Švedijos karaliumi.

1611-1632 m. karaliauja Gustavas II Adolfas.

1718 m. per Fredrikshaldo apsiaustį Norvegijoje miršta Karolis XII.

1719-1772 m. vadinamasis Laisvių laikmetis. Tuo metu toliau vystėsi parlamentarizmas, bet suklestėjo bajoriškoji oligarchija ir korupcija tarp aukščiausių politikų.

1720 m. įsigalėjo parlamentarizmas, karaliaus valdžia tapo visai nereikšminga.

1772 m. Gustavas III įvykdo valstybinį perversmą, karūnuojamas šalies valdovu ir atstato absoliutinę monarchiją.

1808-1809 m. vyko Švedijos-Rusijos karas.

1809 m. Švedija perleidžia Rusijai Suomiją.

1814 m. Danija perleidžia Švedijai Norvegiją.

Nuo 1814 m. Švedija nė karto nekariavo, skelbė neutraliteto politiką ir jos laikėsi.

1869 m. buvo labai prastas derlius ir tai įtakojo didelę emigracija į Šiaurės Ameriką.

1905 m. Parlamentas panaikina sąjungą su Norvegija.

1995 m. Švedija įstoja į ES.

2003 m. atsisakoma įvesti eurą.