Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Kai šalyje vyko civilinis karas, kuris prasidėjo 1991 m., Tadžikija buvo viena iš skurdžiausių šalių Centrinėje Azijoje. Bet po karo (2000 m.) šalis pradėjo sparčiai atsigauti. Dabar pagrindinės eksporto prekės yra medvilnė ir aliuminis.

Tadžikija turi vienas iš didžiausių sidabro atsargų Azijoje. Šalyje išgaunama anglis, nafta, gamtinės dujos, spalvotieji metalai.

Tadžikijoje vystoma lengvoji, maisto, metalo apdirbimo, kalnakasybos pramonė. Pagrindinė žemės ūkio šaka yra medvilnės auginimas. Taip pat auginamos vynuogės, vaisiai, tabakas. Užsiimama avių ir galvijų auginimu.

Daugiausiai eksportuojama medvilnės, aliuminio, šilko, vaisių. Pagrindiniai importo partneriai yra Rusija, Uzbekija ir Kazachija.

Tadžikija yra prezidentinė respublika. Prezidentas yra valstybės ir vyriausybės vadovas, kuris renkamas visuotiniuose rinkimuose septyneriems metams. Įstatymų leidžiamoji valdžia priklauso dvejų rūmų Asamblėjai. Ją sudaro Atstovų Asamblėja ir Nacionalinė Asamblėja. Atstovų Asamblėja sudaryta iš 63 narių, kurie renkami penkeriems metams visuotiniuose rinkimuose. Nacionalinė Asamblėja sudaryta iš 33 narių. 8 narius skiria prezidentas, o 25 nariai yra renkami netiesioginiuose rinkimuose penkeriems metams.