Istorija ir kultūra

Kelioniumanija.lt

Dabartinio Tailando teritorijoje jau prieš keletą tūkstančių metų gyvavo bronzos ir geležies amžiaus kultūros. Mūsų eros pradžioje egzistavo nedidelės monų valstybės, vėliau – malajų ir khmerų karalystės. Monai įsikūrė dabartinėje Mianmaro teritorijoje, khmerai – dabartinės Kambodžos teritorijoje.

Tajų migracija į šią teritoriją prasidėjo pirmajame tūkstantmetyje. Žymiausios jų valstybės buvo Suchotajaus (Laimės aušra) ir Ajutaja karalystės, į kurias nuolat kėsinosi Mianmaras ir Vietnamas.

Suchotajus yra laikomas tajų kultūros gimimo vieta. Suchotajus savo nepriklausomybę paskelbė 1238 m., tačiau 1350 m. įkūrus Ajutajos valstybę, Suchotajus palaipsniui susilpnėjo ir pateko Ajutajos įtakon. Ajutaja klestėjo daugiau nei 400 metų. Tuo metu subrendo savotiška tajų kultūra.

1767 m. Ajutają sugriovė birmiečiai, tačiau jie nesugebėjo išlaikyti krašto savo valdžioje. 1782 m. Tailando sostine tapo Bankokas.

Šiai karalystei grėsmę ėmė kelti atvykę kolonistai anglai bei portugalai. Vis dėlto, Tailandas buvo vienintelė valstybė pietryčių Azijoje, kuri netapo europiečių kolonija.

1851-1910 m. šalį valdęs karalius Čulalonkornas sugebėjo išsaugoti Siamo nepriklausomybę. Būdamas geras diplomatas, jis užmezgė prekybinius ryšius su Didžiąja Britanija ir Prancūzija, ėmėsi modernizuoti šalį pasikviesdamas užsienio ekspertus.

1932 m. Tailande Liaudies partijos inicijuoto perversmo metu buvo nuversta absoliutinė monarchija, šalį ėmė valdyti kariškiai. Vėliau šalyje ne kartą vyko kariniai perversmai.

Tajai sudaro apie 75% šalies gyventojų, 14% gyventojų – kinai. Didžioji dauguma šalies gyventojų (95%) – budistai. Budizmas yra kasdieninė jį išpažįstančių tikinčiųjų atrama. Šalyje pamatysite daugybę budistų vienuolių. Budistų šventyklos – tai tarsi gyventojų bendravimo centrai.

Budizmas suformavo šalies gyventojų morališkumą ir skatino socialinį suartėjimą. Visais laikais tai buvo dvasinė parama. Budizmas taipogi padėjo stiprius pagrindus tajų menui.

Tailando architektūroje, ypač viešuose pastatuose, vienuolynuose gausu indiškos ir kinų architektūros tradicijų. Šventyklų puošyboje naudojama daug medinių dekoravimo elementų, gausu gyvūnų ir mitologinių gyvių figūrų.

Tradicinė tailandiečių muzika – tai religinė ir ceremonijų muzika, kurioje naudojami gongai, varpeliai, taip pat styginiai muzikos instrumentai.

Tailandiečiai labai gerbia ir myli karališkąją šeimą. Karaliaus ar jo šeimos narių kritikavimas šalyje laikomas blogo tono ženklu.