Kelioniumanija.lt

Nemruto kalnas – ant šio kalno viršūnės I a. pr. Kr. buvo pastatytos didžiulės galvos iš akmens čia įrengtose terasose.

Didžiulėse terasose stovėjo karaliaus ir dievų statulos, taip pat buvo ir šventykla. Statulų, iškirstų iš kalkakmenio, aukštis siekė iki 10 m.