Istorija ir kultūra

Kelioniumanija.lt

Dabartinė Uzbekijos teritorija iki VIII a. buvo vadinta Transoksanija, o vėliau ilgą laiką priklausė Persijos imperijai.

XIX a. pabaigoje šalį užėmė Rusija. Nepaisant stipraus pasipriešinimo prieš Raudonąją Armiją, po I Pasaulinio karo Uzbekija buvo pavergta ir 1924 m. čia įkurta socialistinė respublika, įėjusi į Tarybų Sąjungos sudėtį.

1991 m. Uzbekija tapo nepriklausoma.

Didžioji dalis šalies gyventojų – uzbekai. Uzbekijoje taipogi gyvena rusai, tadžikai, kazachai, karakalpakai, totoriai. Šalyje vyrauja islamo tikėjimas, daugiausia sunitai. Uzbekai – itin svetinga tauta.