Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Vatikano politinė santvarka – tai absoliutinė renkamoji monarchija – teokratija. Valstybės vadovas yra popiežius – visos katalikų bažnyčios vadovas, o taip pat turi įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžios galias.

Popiežius renkamas kardinolų tarybos, kuri vadinama konklava. Išrinktas popiežius visai katalikų bažnyčiai vadovauja iki gyvos galvos.

Popiežius skiria administracijos valdytoją. Kiti Vatikano valdžios organai – tai Visuotinis Romos katalikų bažnyčios susirinkimas, Kardinolų kolegija, Vyskupų sinodas.

Vatikano ekonomiką sudaro iš viso pasaulio katalikiškų kraštų pervedamos lėšos. Valstybės pajamų dalį taip pat sudaro lėšos, surinktos už bilietus į Vatikano muziejus, taip pat iš turistinių suvenyrų pardavimo ir kt.

Vatikane naudojami pinigai – eurai, turintys Vatikano simboliką.