Istorija ir kultūra

Kelioniumanija.lt

Romos imperijos laikais ant Vatikano kalvos stovėjo imperatoriaus Nerono cirkas. Šio imperatoriaus valdymo laikais minėto cirko teritorijoje buvo nukryžiuotas apaštalas Šv. Petras, kuris laikomas pirmuoju popiežiumi.

Popiežių rezidencija į Vatikaną perkelta 1377 m.

Nepriklausoma Vatikano valstybė oficialiai įkurta tik 1929 m., kuomet popiežius Pijus XI su Italijos vyriausybe sudarė Laterano susitarimą. Tokiu būdu katalikų bažnyčiai Italijoje buvo suteiktas išskirtinis statusas.

Dauguma Vatikano gyventojų yra italai, taip pat šveicarai. Šveicarų sargybą sudaro apie 100 gvardiečių. Vatikanas – turbūt vienintelė valstybė pasaulyje, kuri visa yra kultūros paminklas. Šv. Petro bazilikoje ir Vatikano muziejuose gausu žymiausių pasaulio menininkų – Mikelandželo, Berninio, Botičelio ir kt. – darbų.