Kelioniumanija.lt

Šv. Stepono (Szent Istvan) bazilika yra skirta pirmajam Vengrijos karaliui krikščioniui Šv. Steponui.

Marmurinė šventojo statula puošia Didįjį altorių, o už altoriaus yra vaizduojamos jo gyvenimo scenos. Bazilikoje įkurta Šventosios dešiniosios rankos koplyčia, kurioje saugomas mumifikuotas karaliaus dilbis.

Bazilikos kupolas yra 12 m aukščio ir yra matomas visame Budapešte. Viename iš dviejų bazilikos bokštų kabo 9 tonų varpas.

Kelionių idėjos