Istorija ir kultūra

Kelioniumanija.lt

Vokietijoje daugiau nei 90% gyventojų yra vokiečiai. Didžiausia tautinė mažuma yra turkų. Šalyje taip pat gyvena serbų, kroatų, lenkų, rusų, graikų, ispanų bei danų.

Vokietijos kultūra yra dalis germaniškosios Europos kultūros. Šalies kultūra formavosi regionuose, nes bendra Vokietijos valstybė buvo sukurta palyginti vėlai.

Dauguma gyventojų yra liuteronai, taip pat yra katalikų. Truputi mažiau yra netikinčiųjų.

Vokietija patyrė labai įvairių laikotarpių savo istorijoje. Kol susiformavo dabartinė valstybė praėjo daug amžių kupinų įdomių istorinių vingių.

Va. germanai užkariauja didžiąją dalį Romos.

843 m. buvo padalinta Karolio Didžiojo imperija.

962 m. sukuriama Šv. Romos imperija.

1356 m. Aukso bulė nustatė kokiems  kurfiurstams atiduodama  imperatoriaus rinkimo teisė.

Nuo XV a. vid. imperija pradėtos vadinti tik vokiškosios teritorijos.

Nuo 1485 m politinė sąjunga vadinosi Šventąja vokiečių tautos Romos imperija. Bet imperija neturėjo nacionalinės dinastijos ir XIV–XV a. pradėjo ryškėti decentralizacija. Tuo metu imperija neturėjo vieningos valdymo sistemos ir vieno centro.

XV a. pab. Suformuotas reichstagas.

1517 m. Martinas Lutheris prie Wittenbergo bažnyčios durų paskelbė 95 tezes.

1618-1648 m. vykęs Trisdešimties metų karas nusiaubia Vokietiją.

1806 m. Napoleonas panaikina Šv. Romos imperiją. Jis sujungė 16 vokiečių valstybių į Reino sąjungą ir pasiskelbė jos protektoriumi.

1815 m. vietoj imperijos buvo įkurta Vokietijos sąjunga. Ji buvo sudaryta iš 34 monarchijų ir 4 laisvųjų miestų.

1867 m. sukuriama Šiaurės Vokietijos Sąjunga.

1871 m. suvienijus vokiškas žemes, paskelbiama Vokiečių imperija.

1914-1918 m. I pasaulinis karas.

1919-1933 m. Veimaro respublika. Veimaro mieste 1919 m. buvo paskelbta nauja konstitucija.

1933-1945 m. Trečiasis Reichas arba nacistinė Vokietija.

1939-1945 m. II pasaulinins karas.

1945-1949 m. Vokietija yra sąjungininkų kontrolėje. Vokietijoje  civilinę ir karinę administraciją perėmė keturių sąjunginių valstybių Kontrolės taryba (JAV, SSRS, Didžioji Britanija, Prancūzija).

1949-1990 m. buvo Vokietijos Federacinė Respublika ir Vokietijos Demokratinė Respublika, kurios neturėjo oficialių tarpusavio diplomatinių santykių.

1990 m. Vokietijos suvienijimas.