Istorija ir kultūra

Kelioniumanija.lt

Apie 800 m. teritoriją užėmė bantu gentys. Jie įkūrė stiprią valstybę.

XIV a. susikūrė Mvenė-Mutapos imperija.

XVIII a. Mvenė-Mutapos imperiją užgrobė Kangamino valstybė.

XIX a. į teritoriją pradėjo keliauti pirkliai bei misionieriai iš Europos ir Afrikos būrai iš Kapo.

1888 m. pirklys S. Rodsas iš Anglijos sudarė sutartį su valstybės karaliumi. Kitais metasi valdos buvo perleistos Britų Pietų Afrikos kompanijai.

1911 m. teritorija buvo padalinta į Šiaurės Rodeziją ir Pietų Rodeziją.

1953 m. Šiaurės ir Pietų Rodezijos bei Niasalandas sujungtos į vieną federaciją.

1980 m. buvo sukurta savarankiška Zimbabvės respublika.

Pagal etninę sudėtį šalyje daugiausiai gyvena šonai, tai pat gyvena ndebele, matabele ir kitos afrikiečių tautos, azijiečiai ir truputis baltųjų.

Dauguma gyventojų išpažįsta vietos tradicines religijas, kai kurios yra su krikščionybės elementais. Taip pat šalyje yra protestantų, katalikų, musulmonų ir kitų religijų atstovų.